Blog

Bloggen och bilder

När du bloggar behöver du oftast ha med lite bilder här och där för att fånga intresset. Har du en privat och personlig blogg är det sannolikt dina egna bilder du tagit själv som du publicerar, men om det inte är det så behöver du tänka på vems bilder du använder. Att använda någon annans bild olovligt kan ge böter och i vissa enstaka fall även fängelse och du bryter mot upphovslagen.

Bildrättigheter

När du vill använda dig av bilder som inte är dina egna behöver du ha godkännande ifrån den som äger rättigheten till bilden, eller använda bilder som inte är skyddade av upphovsrätten. Vad som klassificerar bilder kan du läsa mer om hos Företagande.se och undvika att du trampar i klaveret.

Kan du inte få ett godkännande av den som har bildrättigheten får du heller inte använda bilden, och bildrättighetsinnehavaren, skaparen eller konstnären ska dessutom ha skäligt betalt för att du ska få använda verket.

Det finns bildbanker med gratisbilder du kan använda utan att betala för dem, vilket kan vara ett bra alternativ att leta efter om du inte har en egen passande bild i ditt eget arkiv. Tänk också på att du kan behöva kolla rättigheter för porslinet om du lägger upp matbilder, så det gäller även bildens innehåll.

fusion