Blog

Bloggen och ekonomiskt oberoende

Det är många som drömmer om att bli ekonomiskt oberoende. En och annan lyckas. Kan man använda en blogg för att komma närmare målet?

Ekonomiskt oberoende

Idag är det fler och fler som satsar på att bli ekonomiskt oberoende. En ekonomiskt oberoende person är skuldfri och har en summa pengar på bankkontot, och i aktieportföljen, som hen kan leva på. Att vara ekonomiskt oberoende handlar inte om att bli rik och kunna göra vad man vill, snarare om att hantera sina pengar på ett sådant sätt att man inte måste ha ett fast arbete. Det ger frihet, men graden av frihet beror så klart på storleken på bankkontot.

Det finns också många som satsar på en mellannivå: bli av med lånen, mer på kontot och en möjlighet att gå ner i arbetstid eller starta ett spännande företag. Principerna är dock desamma: du måste dra ner på dina utgifter, betala av på alla lån och sedan investera pengarna i din framtid.

För att kunna leva som ekonomiskt oberoende måste du också satsa på passiv inkomst – vilket en bra blogg faktiskt kan vara. Men du måste också långsiktigt investera i aktier, skog och fastigheter för att verkligen ha pengar som växer på ditt bankkonto. Bästa sättet att investera gör du genom Tessin, som låter dig investera i fastigheter genom att bygga din portfölj med säkerställda fastighetslån.

Bloggen

Kan du då använda en blogg för att antingen tjäna pengar för att bli ekonomiskt oberoende eller kan du som skuldfri person med pengar på banken leva på en blogg? Svaret är ja – med rätt blogg, rätt ämne och hårt arbete.

Om du arbetar på att förbättra din ekonomi ska du inte hoppa av din fasta anställning för att blogga på heltid – ett bra sätt att få sämre ekonomi. Men du bör starta flera små bloggar, riktigt nischade bloggar, som du bygger upp över tid. Om du har tio bloggar som vardera ger dig 1000 kronor i månaden efter två års tid, så innebär det att du tjänar 10 000 kronor extra i månaden – till viss del som passiv inkomst!

Om du lägger den inkomsten på att bara betala av på dina lån, investera i fastigheter och aktier samt lägga en del av pengarna på ett bankonto med hög ränta (kan vara det svåraste att hitta), så är du på god väg att lyckas. Om du däremot startar bloggar, men lägger pengarna på nya saker – istället för på din framtid – så kommer du inte att bli ekonomiskt oberoende en dag.

Det finns flera personer som lyckats bli ekonomiskt oberoende och som bloggar om det. Den bloggen, tillsammans med en Youtubekanal, kanske ett företag på sidan, samt goda investeringar, kan hjälpa dem att bibehålla oberoendet. Även om du har mycket pengar på banken, så måste du ändå fortsätta att få inkomster, även om de inte behöver vara så stora. En blogg kan alltså hjälpa dig, men det är dina egna ekonomiska vanor som är avgörande i slutändan.

fusion